heier

Persluchtkwaliteit monitoren volgens de norm NEN-ISO 8573?

NEDLAB Lucht en Gassen onderzoekt of uw perslucht voldoet aan de kwaliteitseisen en spoort eventuele persluchtlekkages op, zodat u veilig uw werk kunt uitvoeren.

Persluchtkwaliteit onderzoeken

Binnen industriële bedrijven in de food- en beverage industrie, non-foodindustrie, metaal en metaalverwerkende industrie en de procesindustrie gaat er veel energie naar de productie van perslucht. Naast ademlucht kent perslucht op allerlei niveaus toepassingen voor transport, aandrijving, drogen, mengen, aereren en nog veel meer. De monitoring van de persluchtkwaliteit en het opsporen van persluchtlekkages is hierbij van groot belang. Persluchtkwaliteit persluchtlekkage

Waarom is persluchtkwaliteit belangrijk?

Perslucht is een energiedrager; een gas onder druk dat energie van de ene naar de andere plaats transporteert. Als de samenstelling van de persluchtinstallatie niet correct is of niet goed functioneert kan dit vervuiling door vaste deeltjes, vocht, oliedamp of bacteriegroei veroorzaken. Uw proces of eindproduct wordt wellicht door de slechte persluchtkwaliteit in gevaar gebracht. De kwaliteit van perslucht is daarnaast belangrijk voor de gezondheid van u, uw medewerkers en uw klanten. Om ervoor te zorgen dat er niemand (blijvend) letsel oploopt, ziek wordt of bijwerkingen ervaart, moet perslucht daarom voldoen aan de veiligheidseisen. Tijdens het perslucht onderzoek controleren we of de lucht voldoet aan deze normen en controleren we daarnaast op de eventuele aanwezigheid van een persluchtlek. Door de kwaliteitscontrole van perslucht, kunt u de patiëntveiligheid, voedselveiligheid, veilige werkomgeving en proces zekerheid waarborgen.

NEDLAB Lucht en Gassen helpt u met het testen en monitoren van de persluchtkwaliteit en het controleren van een persluchtlek. Wij gebruiken daarnaast verschillende manieren om de persluchtkwaliteit te conditioneren:

  • Persluchtfilters om de perslucht te reinigen
  • Koeldrogers om de perslucht van vocht vrij te maken tot een dauwpunt van +3oC
  • Vriesdrogers om de perslucht van vocht vrij te maken tot een dauwpunt van -20oC
  • Adsorptiedrogers om de perslucht van vocht vrij te maken tot een dauwpunt van -70oC

Waarom controleren we op persluchtlekkage?

Wij weten dat gemiddeld 25% van de compressorcapaciteit in een persluchtinstallatie weglekt. Als u frequente lekkagecontroles laat uitvoeren kunt u dit energieverlies terugbrengen naar 5%. Een persluchtlekkage kan ontstaan door een defecte slangverbinding, verharde, beschadigde of geknikte slangen of lekkende afdichtingen. NEDLAB Lucht en Gassen onderzoekt de oorzaak van het persluchtlek in uw persluchtsystemen.

Bezoek de pagina gas verpakken als u problemen heeft met uw gas verpakkingen.

Hoe gaan we te werk?

Wij adviseren u met betrekking tot persluchtkwaliteit en lekkages van uw perslucht. Onze ervaren medewerkers voeren hiervoor bemonstering en metingen op locatie uit. Wij voeren nader onderzoek uit in ons geoutilleerde laboratorium. Tijdens de onderzoeken houden wij ons strikt aan de gestelde kwaliteitseisen. Een groot aantal van deze kwaliteitseisen wordt vermeld in de norm NEN-ISO 8573. Naast deze algemene norm zijn er diverse normen waarin eisen gesteld worden aan perslucht, zoals:

  • NEN-EN-ISO 7396 voor medicinale ademlucht en lucht voor de aandrijving van gereedschappen.
  • NEN-EN-ISO 22000 voor perslucht m.b.t. voedselveiligheid (HACCP).
  • NEN-ISO 12021 voor o.a. perslucht gebruikt als ademlucht.

24/7 beschikbaar

We zijn ons bewust van de kritische processen en toepassingen waar u in uw bedrijf mee te maken heeft. Daarom zijn wij 24/7 beschikbaar om de nodige bemonsteringen, metingen, analyses en onderzoeken uit te voeren. We waarborgen de kwaliteit van uw perslucht en voorkomen of verhelpen daarnaast persluchtlekkages.

Perslucht kwaliteit onderzoeken
Persluchtkwaliteit

Selecteer uw branche:

Ziekenhuizen en klinieken

Food enBeverage

FarmaIndustrie

Petrochemie

High tech en laboratoria

Metaal en constructie

Installateurs

ProcesIndustrie