Perslucht in ziekenhuis moet gecontroleerd worden

De waarborging van de gezondheid van uw patiënten is van levensbelang. Laat een kwaliteitscontrole in het ziekenhuis uitvoeren door een gespecialiseerd laboratorium.

Perslucht onderzoeken

De kwaliteit van perslucht in het ziekenhuis is van groot belang voor de gezondheid en veiligheid van zowel uw  medewerkers als uw patiënten. De kwaliteit moet bewaakt worden door monitoring en incidentele metingen. NEDLAB Lucht en Gassen helpt u in de kwaliteitsborging. Uw perslucht moet voldoen aan de ISO 8573 norm.

Eisen voor perslucht in ziekenhuizen

Vanuit de overheid is er veel aandacht voor de kwaliteit van perslucht in ziekenhuizen. Zo stelt de European Pharmacopoeia strenge eisen aan de kwaliteit van diverse luchten en gassen, waaronder: medische lucht, zuurstof, synthetische lucht, lachgas, perslucht en andere gassen. De Inspectie voor de Volksgezondheid is in Nederland verantwoordelijk voor de naleving van de criteria en de borging van de kwaliteit van perslucht in ziekenhuizen. Ziekenhuizen zijn verplicht om voor medische gassen (waaronder perslucht) periodiek Risico Inventarisaties uit te laten voeren. Hierdoor ontdekken zij eventuele fouten in de lucht en gassen en wat de oorzaak hiervan is. De Risico Inventarisaties zijn een goed hulpmiddel om de structurele waarborging van de kwaliteit en goed onderhoud van de medische gasinstallaties te realiseren.

Verschil medicinale en niet-medicinale toepassingen

Ziekenhuizen passen verschillende vormen van perslucht toe. Het uitvoeren van controles en vervolgens het waarborgen van de kwaliteit verschilt per toepassing. We maken een onderscheid tussen medicinale en niet-medicinale toepassingen. Medicinale perslucht wordt ingezet om patiënten te beademen en om apparatuur aan te drijven in de operatiekamer. Niet-medicinale perslucht wordt toegepast voor bijvoorbeeld de deurbediening, de kleppen in de airconditioning en voor werklucht bij de technische dienst.

Voor de kwaliteit van medicinale perslucht is een maximale waarde vastgesteld en zijn er meerdere eisen waar rekening mee gehouden moet worden. Daarnaast moet er voor medicinale lucht een aparte voorziening zijn ingericht, los van de niet-medicinale installatie.

Waarborging van perslucht kwaliteit in ziekenhuizen

Wanneer er metingen van perslucht nodig zijn, hangt van verschillende factoren af (waaronder de hierboven genoemde toepassingen van perslucht). In sommige situaties zijn frequente metingen en monitoring noodzakelijk. Zoals onder andere de OK, de IC en de apotheek is dit van belang. Bij andere toepassingen, die minder vaak voorkomen, is de monitoring en meting wederom net zo belangrijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verafgelegen afnamepunten, weinig of nooit gebruikte afnamepunten, tijdens werkzaamheden aan het leidingnet en voor het in gebruik nemen van nieuwe installaties.

De installatie van uw medische perslucht moet altijd ISO07396 conform zijn.

Uw partner in metingen en monitoren

De vakbekwame buitendienst laboranten en analisten van NEDLAB Lucht en Gassen hebben jarenlange ervaring in zowel het meten als  het monitoren van perslucht in ziekenhuizen. Met de nodige mobiele meetapparatuur en een goed geoutilleerd laboratorium voeren zij metingen uiterst nauwkeurig uit. Om de kwaliteit te borgen hanteren wij de volgende twee normen:

  • ISO 9001
  • NEN-EN-ISO/IEC 17025 (zie registratienummer RvA L356 www.rva.nl) (met als focus de metingen en testen van medische gassen volgens de EP)

Dankzij onze kwaliteitsborging is de verantwoordelijke apotheker zeker van een betrouwbare installatie en dankzij onze frequente controles zijn u en uw patiënten verzekerd van de beste kwaliteit perslucht.

24/7 service

De medewerkers van NEDLAB Lucht en Gassen staan 24/7 voor u klaar. In geval van een calamiteit of een andere dringende situatie, kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Perslucht ziekenhuis
Perslucht ziekenhuis

Kies voor NEDLAB


Hét geaccrediteerde laboratorium van Europa, wij testen, analyseren en adviseren.

NEDLAB logo voor website Lucht en Gassen
Neem contact op