Perslucht en gassen zijn worden intensief ingezet tijdens het gehele productieproces binnen de automotive. Gezien het belang van perslucht en gassen voor de productie voertuigen, moeten de kwaliteit en veiligheid van dit hulpmiddel regelmatig worden gecontroleerd op verontreinigingen. Gecombineerd met goed onderhoud kunnen persluchttests organisaties in de automotive industrie helpen de kwaliteit van hun eindproducten te waarborgen.

Testen van perslucht en gassen

Testfrequentie is een onderwerp dat wat ons betreft niet vaak genoeg aan bod komt, maar wat essentieel is om gebruik te maken van perslucht en gas van goede kwaliteit. De belangrijkste factoren van perslucht en gas, deeltjes, water, olie, gaszuiverheid en gasvormige verontreinigingen zijn onderdeel van de relatie tot de kwaliteit en veiligheid binnen deze industrie. Perslucht- en gastests zijn een essentiële aanvulling op compressorzuiveringssystemen om ervoor te zorgen dat de perslucht en gassen die worden gebruikt bij de productie van voertuigen voldoen aan de industrienormen en een minimaal risico vormen voor de kwaliteit en veiligheid van medewerkers en het eindproduct.

Automotive industrie

Regelmatige kwaliteitscontrole van de perslucht tegen de gestelde eisen is dus absoluut geen luxe. Maar ook in het geval van het ingrijpen in leidingsystemen (perslucht of high-purity gas) denk hierbij aan modificaties, reparaties, uitbreiding of nieuwbouw is kwaliteitscontrole een must.

Op locatie en in het lab

Ervaren medewerkers van NEDLAB voeren de metingen van perslucht en gassen uiteraard op locatie uit. Daarnaast nemen zij gasmonsters voor uitgebreide analyse in het laboratorium van NEDLAB.

24/7

De medewerkers van NEDLAB staan 7 dagen per week en 24 uur per dag paraat. In geval van een calamiteit of andere dringende noodzaak, kunt u contact opnemen met 0187-478444. Onze medewerkers trachten u zo snel als mogelijk van dienst te zijn.

L&G_food_2

Bent u actief in de automotive industrie en wilt u uw perslucht of gassen laten controleren? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Maak een afspraak

Laboratorium voorlucht en gassen

Wij waarborgen veilig werken, patiëntveiligheid,voedselveiligheid en proces zekerheid.

Contact

Van Leeuwenhoekweg 23241 MG Middelharnist 0187 - 47 84 44

Stel uw vraag