Ademluchtkeuring is verplicht als u werkt met een ademluchtmasker.

Niet alleen is een ademluchtkeuring van belang, ook de kwaliteit van uw perslucht is zeer belangrijk. NEDLAB Lucht en Gassen controleert de kwaliteit van uw ademlucht.

Een ademluchtkeuring uit laten voeren?

Het uitvoeren van een ademluchtkeuring is van belang wanneer u bijvoorbeeld werkt met ademluchtmaskers. Op deze pagina geven wij meer informatie over de eisen aan ademlucht en de risico’s die zich voordoen wanneer ademlucht niet aan deze eisen voldoet.

De algemene richtlijnen

Voor het gebruik van ademlucht gelden algemene richtlijnen. Deze gelden voor zowel Nederland als in de overige Europese deelstaten. De Europese norm NEN-EN-12021 stelt dat de diverse kwaliteitsaspecten zoals het zuurstof- en watergehalte, het kooldioxide en koolmonoxide level en de hoeveelheid olie in de lucht moeten worden gecontroleerd. Naast de Europese wetgeving is er ook een document vanuit de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne waarin het gebruik van ademhalings- en beschermingsmiddelen worden toegelicht.

Diverse internationale partijen zoals de CGA (Compressed Gas Association), de NFPA (National Fire Protection Association), de NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) en de OSHA (Occupational Safety and Health Administration) zetten zich in om de kwaliteitseisen te waarborgen.

Een keuring laten uitvoeren

Bescherming van ademlucht is nodig in bijvoorbeeld de hulpverlening, industrie en tijdens het duiken. Brandweerlieden en werknemers in fabrieken maken gebruik van ademlucht tijdens hun werkzaamheden. Een ademluchtkeuring laten uitvoeren is daarbij van levensbelang. Als u de ademlucht niet regelmatig laat testen ontstaat er gevaar en risico op ernstig blijvend letsel. Nalatigheid in het bijhouden van apparatuur kan ervoor zorgen dat de ademlucht schadelijke stoffen gaat bevatten. De ademlucht dient altijd bij een NEN-EN 12021 goedgekeurd vulstation gevuld te worden.

Over NEDLAB Lucht en Gassen

NEDLAB Lucht en Gassen is een geaccrediteerd laboratorium dat lid is van onder andere de NVvA en de CGA. Wij voeren kwaliteitscontroles uit van ademlucht en gassen. Wij testen volgens onze quality control service. Hierbij maken we gebruik van frequente testen om de kwaliteit van de ademlucht te waarborgen en de veiligheid te garanderen.

Wilt u uw ademlucht laten testen? Neem dan contact met ons op voor het plannen van een afspraak.

Ademluchtkeuring
Ademluchtkeuring

Kies voor NEDLAB


Hét geaccrediteerde laboratorium van Europa, wij testen, analyseren en adviseren.

NEDLAB logo voor website Lucht en Gassen
Neem contact op