Iedere dag zetten veiligheidsprofessionals zich in om de werkvloer in Nederland nog veiliger te maken. Onder hen zijn veiligheidsdeskundigen, preventiemedewerkers, inspecteurs en beleidsmakers.

Veilig werken

Veilig werken kent veel aspecten. Het gaat daarbij allereerst om het werken met veilige en goedgekeurde beschermingsmiddelen, machines, gereedschappen en apparaten. Maar ook om het goed organiseren van veiligheid en veilig gedrag. In de RI&E staan de belangrijkste risico’s en de maatregelen om risico’s terug te dringen. In tal van takken van de industrie wordt gebruik gemaakt van onafhankelijke adembescherming.

Onafhankelijke adembescherming maakt gebruik van samengeperste lucht in cilinders of direct van een compressor. De gebruiker is daardoor niet afhankelijk van de kwaliteit van de omgevingslucht. Onafhankelijke adembescherming werkt met drie principes: ademluchttoestellen, kringloopademtoestellen en aansluiting op het ademluchtleidingnet.

Ademluchttoestellen
Deze toestellen werken met ademlucht onder hoge druk in flessen. Daardoor gaat de lucht gedoseerd en naar behoefte naar het masker. Dit is de veiligste methode voor werken in zuurstofarme ruimten. Een ademluchttoestel geeft de gebruiker optimale bewegingsvrijheid, maar een beperkte tijd van werken. Hulpverleners en duikers maken voornamelijk gebruik van deze toestellen. Daarnaast mag iemand alleen met deze toestellen werken als hij hiervoor getraind is.

Kringloopademtoestellen
Deze toestellen zijn te gebruiken als vluchtmasker, een speciale vorm van adembescherming. Daarmee kan de gebruiker uit noodsituaties ontsnappen. Let op: vluchtmaskers mogen nooit worden gebruikt voor reddende acties of als maatregel in dagelijkse situaties.

Ademluchtleidingnet
Bij deze methode gaat schone lucht naar de gebruiker via een leidingnetsysteem. Zo’n aanpak biedt de gebruiker in principe onbeperkte werktijd. Wel beperkt de lengte van de luchtslang zijn bewegingsvrijheid.
Het zal duidelijk zijn dat de kwaliteit van deze aangeboden lucht van onberispelijke kwaliteit moet zijn. Er zijn meerdere normen die e.e.a. kunnen borgen zoals ISO 8573, EN 12021, CGA, NIOSH en NFPA.

NEDLAB Lucht en Gassen is een gespecialiseerd en geaccrediteerd laboratorium. Wilt u zeker weten dat uw adembescherming voldoet aan de eisen? Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Maak een afspraak

Laboratorium voorlucht en gassen

Wij waarborgen veilig werken, patiëntveiligheid,voedselveiligheid en proces zekerheid.

Contact

Van Leeuwenhoekweg 23241 MG Middelharnist 0187 - 47 84 44

Stel uw vraag