Uw personeel is een belangrijk bedrijfsmiddel en essentieel voor productiviteit en winstgevendheid. Arbo-teams zorgen ervoor dat mensen lichamelijk en geestelijk goed aan het werk blijven. Bedrijfsgeneeskundige diensten helpen uw werknemers gezond en veilig te houden terwijl ze aan het werk zijn en helpen bij het beheersen van risico's op de werkplek die kunnen leiden tot werk gerelateerde slechte gezondheid.

Alle industriële locaties en fabrieken kunnen worden beschouwd als gevaarlijke gebieden. De verschillende soorten gevaren die in de industrie voorkomen en die verantwoordelijk zijn voor ongevallen zijn brandwonden, stakende voorwerpen, verstikking, vallen, elektrocutie en auto-ongelukken.

L&G_omgevingslucht

Afgezien van de bovengenoemde gevaren, is industriële luchtverontreiniging ook één van de belangrijkste maar minder erkende gevaren in veel van de chemische fabrieken. Daarom is het noodzakelijk om de werkomgeving in fabrieken te controleren op veiligheid en om ervoor te zorgen dat de werkplek gezond en vrij van verontreinigende stoffen is.

Veiligheidsbewaking is noodzakelijk omdat veel van de gassen, zoals methaan en propaan, die in cilinders worden opgeslagen en als brandstof worden gebruikt, een bron van explosie- en brandgevaar kunnen zijn. Giftige en corrosieve gassen, zoals Cl2, NH3, CO en H2S worden opgeslagen in cilinders en gebruikt in veel chemische processen. Ze kunnen ook lekken als gevolg van leidingbreuken of cilinderlekkages en kunnen leiden tot onbedoelde blootstelling van werknemers aan hoge niveaus van deze giftige en corrosieve gassen. Maar ook allerlei koolwaterstoffen welke vrij (kunnen) komen zijn een direct gevaar voor de gezondheid.

Meten van allerlei stoffen op locatie in combinatie met laboratoriumonderzoek kunnen aantonen aan welke gevaren medewerkers blootgesteld kunnen worden.

Laboratorium voorlucht en gassen

Wij waarborgen veilig werken, patiëntveiligheid,voedselveiligheid en proces zekerheid.

Contact

Van Leeuwenhoekweg 23241 MG Middelharnist 0187 - 47 84 44

Stel uw vraag