Waterstof (H), een brandbare kleur-, geur- en smaakloze gasvormige substantie die het eenvoudigste lid is van de familie van chemische elementen. Het waterstofatoom heeft een kern die bestaat uit een proton dat één eenheid positieve elektrische lading draagt. Een elektron dat één eenheid negatieve elektrische lading draagt, wordt ook geassocieerd met deze kern.

Onder normale omstandigheden is waterstofgas een losse verzameling waterstofmoleculen, elk bestaande uit een paar atomen, een twee atomen molecuul, H2. De vroegst bekende belangrijke chemische eigenschap van waterstof is dat het met zuurstof verbrandt en water, H2O, vormt; inderdaad, de naam waterstof is afgeleid van Griekse woorden die “maker van water” betekenen.

Het grootste enkele gebruik van waterstof ter wereld is bij de productie van ammoniak, die ongeveer tweederde van de waterstofproductie ter wereld verbruikt. Ammoniak wordt vervaardigd door het zogenaamde Haber-Bosch-proces, waarbij waterstof en stikstof reageren in aanwezigheid van een katalysator bij drukken rond 1000 atmosfeer en temperaturen rond 500 ° C: N2 + 3H2 → 2NH3. Grote hoeveelheden waterstof worden gebruikt bij de bereiding van methanol door de reactie CO + 2H2 → CH3OH. Dit proces wordt uitgevoerd in aanwezigheid van bepaalde gemengde katalysatoren die zinkoxide en chroomoxide bevatten bij temperaturen tussen 300 ° en 375 ° C en bij drukken tussen 275 en 350 atmosfeer.

Een andere belangrijke toepassing van waterstof is de katalytische hydrogenering van organische verbindingen. Onverzadigde plantaardige en dierlijke oliën en vetten worden gehydrogeneerd om margarine en plantaardig bakvet te maken. Waterstof wordt gebruikt om aldehyden, vetzuren en esters te reduceren tot de overeenkomstige alcoholen. Aromatische verbindingen kunnen worden gereduceerd tot de overeenkomstige verzadigde verbindingen, zoals bij de omzetting van benzeen in cyclohexaan en van fenol in cyclohexanol. Nitroverbindingen kunnen gemakkelijk worden gereduceerd tot aminen.
(bron: Britannica)

Laboratorium voorlucht en gassen

Wij waarborgen veilig werken, patiëntveiligheid,voedselveiligheid en proces zekerheid.

Contact

Van Leeuwenhoekweg 23241 MG Middelharnist 0187 - 47 84 44

Stel uw vraag