De commerciële productie van stikstof vindt grotendeels plaats door gefractioneerde destillatie van vloeibare lucht. De kooktemperatuur van stikstof is −195.8 °C (−320.4 °F), ruim 13 °C (−23 °F) onder dat van zuurstof en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. Het gas kan ook op grote schaal geproduceerd worden door koolstof of koolwaterstoffen in lucht te verbranden en de resulterende kooldioxide en water te scheiden van de resterende stikstof.

Van de elementen staat dit gas op de zesde plaats in kosmische overvloed. De atmosfeer van de aarde bestaat voor 75,51 procent in gewicht (of 78,09 procent in volume) uit stikstof; dit is de belangrijkste stikstofbron voor handel en industrie. De atmosfeer bevat ook verschillende kleine hoeveelheden ammoniak en ammoniumzouten, evenals stikstofoxiden en salpeterzuur (de laatste stoffen worden gevormd bij onweer en in de verbrandingsmotor). In veel meteorieten wordt vrije stikstof aangetroffen; in gassen van vulkanen, mijnen en sommige minerale bronnen; in de zon; en in sommige sterren en nevels.

Toepassingen

In de chemische industrie wordt dit gas gebruikt om oxidatie of andere aantasting van een product te voorkomen, als inert verdunningsmiddel van een reactief gas, als drager om warmte of chemicaliën af te voeren en als remmer van brand of explosies. Binnen de voedingsindustrie wordt stikstofgas gebruikt om bederf door oxidatie, schimmels of insecten te voorkomen, en vloeibare stikstof wordt gebruikt voor vriesdrogen en voor koelsystemen.

In de elektrische industrie wordt het gas gebruikt om oxidatie en andere chemische reacties te voorkomen, kabelmantels onder druk te zetten en motoren af te schermen. Stikstof vindt toepassing in de metaalindustrie bij lassen, solderen en hardsolderen, waar het oxidatie, carbonering en ontkoling helpt voorkomen.

Stikstof
Gebruik stikstof in een kliniek.

Als niet-reactief gas wordt stikstof gebruikt om opgeschuimd of geëxpandeerd rubber, plastic en elastomeren te maken, om te dienen als drijfgas voor spuitbussen en om vloeibare drijfgassen voor reactiestralen onder druk te zetten. In de geneeskunde kan snel invriezen met vloeibare stikstof worden gebruikt om bloed, beenmerg, weefsel, bacteriën en sperma te bewaren. Dit gas is vloeibaar ook nuttig gebleken bij cryogeen onderzoek.

Waarmee kunnen we u helpen?

De onderzoekers en analisten van Laboratorium NEDLAB voeren kwaliteitscontroles uit op diverse gassen. Ten eerste controleren wij op zuiverheid en eventuele verontreinigingen. Heeft u een andere vraag? Laat het ons dan ook weten. Wij denken graag met u mee!

Laboratorium voorlucht en gassen

Wij waarborgen veilig werken, patiëntveiligheid,voedselveiligheid en proces zekerheid.

Contact

Van Leeuwenhoekweg 23241 MG Middelharnist 0187 - 47 84 44

Stel uw vraag