Voor een pneumatische installatie is frequent onderhoud nodig om het werk naar behoren en storingsvrij te blijven doen. Goed onderhoud verlengt de levensduur van een pneumatische installatie.

ISO 8573 Norm

In principe staat het benodigde onderhoud beschreven in de manuals van de installatie. De Technische Dienst heeft meestal een uitgebreid onderhoudsschema met betrekking tot het vereiste onderhoud aan de compressorinstallatie. In logboeken kunnen zowel het onderhoud als reparaties aan de compressor en het leidingnet getraceerd worden.

Vervuiling in de gecomprimeerde lucht kunnen desastreuze gevolgen hebben voor het proces en zorgen voor heel veel uitvaltijd. Controle, testen en analyses op deeltjes, micro-organismen, vocht, olie en koolwaterstoffen zijn essentieel in elk productieproces en voorkomt heel veel downtime. Ook hier is de norm ISO 8573 leidend, uw eisen aan de perslucht kunnen met behulp van de norm opgesteld worden.

Classificatie of klasse indeling (cleanliness of purity class) van compressorlucht volgens ISO 8573 geeft duidelijkheid omtrent de eisen rond deeltjes, olie en water. Daarnaast komen ook andere aspecten als koolwaterstoffen, oplosmiddelen en micro-organismen (bacteriën, gisten en schimmels) in deze norm aan bod.

De verontreinigingen in atmosferische lucht worden in een compressor afhankelijk van de uiteindelijke druk wel achtmaal vergroot. Zuiveren met behulp van allerlei filters (olie, vocht, deeltjes, kooldioxide, micro-organismen) leidt tot maximaal schone lucht. Regelmatige controle borgt de vereiste kwaliteit van compressorstraat tot aan het point of use (afnamepunt).

Naast de perslucht en de pneumatiek is ook de kwaliteit van de gassen die gebruikt worden bij diverse las- en snijtechnieken bepalend oor de bedrijfszekerheid. De norm NEN-EN-ISO 14175 geeft voor elke toepassing (o.a. booglassen, boog snijden, lasersnijden, MAG, MIG, TIG) stringente kwaliteitseisen aan de gassen en gasmengsels op het gebied van samenstelling argon (Ar), kooldioxide (CO2), helium (He), zuurstof (O2), waterstof (H2) en stikstof (N2) (zie ook tabel 2 in de norm).

Weet u niet zeker of de gecomprimeerde lucht die u gebruikt nog aan de eisen voldoet? Dit kan uw proceszekerheid negatief beïnvloeden. Bij NEDLAB Lucht en Gassen zijn we gespecialiseerd in het uitvoeren van controles volgens de ISO 8573 en NEN-EN-ISO 14175. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Maak een afspraak

Laboratorium voorlucht en gassen

Wij waarborgen veilig werken, patiëntveiligheid,voedselveiligheid en proces zekerheid.

Contact

Van Leeuwenhoekweg 23241 MG Middelharnist 0187 - 47 84 44

Stel uw vraag