Ademluchtkeuring is wettelijk verplicht!

Uw ademlucht moet aan de Europese norm en aan de eisen NEN 12021 voldoen.NEDLAB Lucht en Gassen is een gecertificeerd laboratorium en analyseert en meet of uw ademlucht en ademgassen voldoen aan de wettelijke eisen.

Ademlucht laten onderzoeken

Wanneer u werkt met ademluchtmaskers en andere ademluchttoestellen, is het belangrijk dat er regelmatig een ademlucht analyse wordt uitgevoerd. Volgens de Europese norm is het dan ook wettelijk verplicht om een ademluchtkeuring te doen. Op deze pagina geven wij meer informatie over de eisen die gesteld zijn aan ademlucht en de risico’s die zich voordoen wanneer deze eisen niet worden nageleefd. ademlucht testen

Een ademlucht analyse laten uitvoeren

Bescherming van ademlucht is nodig in bijvoorbeeld de hulpverlening, industrie en tijdens het duiken. Brandweerlieden en werknemers in fabrieken maken gebruik van ademlucht tijdens hun werkzaamheden. Een ademlucht analyse laten uitvoeren is daarbij van levensbelang. Als u de ademlucht niet regelmatig laat onderzoeken, ontstaat er gevaar en risico op ernstig blijvend letsel. Nalatigheid in het bijhouden van apparatuur kan ervoor zorgen dat de ademlucht schadelijke stoffen gaat bevatten.

Wat zijn de risico’s van het niet testen van ademlucht?

Er zijn niet voor niets veel eisen gesteld aan de kwaliteit van ademlucht. Bij het niet terugkerend laten testen van uw ademlucht loopt u het risico dat u of uw medewerkers blijvend (intern) letsel oplopen. De ademlucht bevat in deze gevallen schadelijke stoffen die ontstaan zijn door het niet laten testen van de ademlucht of door achterstallig onderhoud van de gebruiksapparatuur. Bovendien is het uitvoeren van een ademluchtkeuring wettelijk verplicht volgens de Europese norm.

De algemene richtlijnen

Voor het gebruik van ademlucht gelden algemene richtlijnen. Deze gelden voor zowel Nederland als in de overige Europese deelstaten.

  • NEN-EN-12021 is een Europese norm. Deze stelt dat de diverse kwaliteitsaspecten, zoals het zuurstof- en watergehalte, het kooldioxide en koolmonoxide level en de hoeveelheid olie in de lucht moeten worden gecontroleerd.
  • De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne licht in hun document ook het gebruik van ademhalings- en beschermingsmiddelen toe.
  • Tot slot zijn er nog diverse internationale partijen zie zich inzetten om de kwaliteitseisen te waarborgen: de CGA (Compressed Gas Association), de NFPA (National Fire Protection Association), de NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) en de OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
Ademlucht laten onderzoeken

Over NEDLAB Lucht en Gassen

NEDLAB Lucht en Gassen is een geaccrediteerd laboratorium dat lid is van onder andere de NVvA en de CGA. Wij voeren lucht analyses uit, waaronder ademluchtanalyses. Wij testen volgens onze quality control service. Hierbij maken we gebruik van frequente testen om de kwaliteit van de ademlucht te waarborgen en de veiligheid van u en uw werknemers te garanderen. Wij beschikken over de apparatuur en deskundigheid om uw ademluchtkwaliteit te analyseren volgens de NEN-EN12021. De NEN-EN12021 heeft eisen opgesteld voor ademlucht dat gebruikt wordt voor:

• Autonoom ademluchttoestel
• Centraal ademluchtsysteem
• Ademlucht filtratiesysteem
• Lage druk systemen
• Hogedruk systemen
• Combi systemen

Wilt u uw ademlucht laten analyseren? Neem dan contact met ons op en ontvang en offerte op maat.

Offerte opvragen
Ademlucht
Ademlucht

Selecteer uw branche:

Ziekenhuizen en klinieken

Food enBeverage

FarmaIndustrie

Petrochemie

High tech en laboratoria

Metaal en constructie

Installateurs

ProcesIndustrie