Lucht analyse voor ademlucht, perslucht en medische gassen

Is de veiligheid van uw lucht en medische gassen gewaarborgd? Laat een analyse uitvoeren voor uw zekerheid.

Lucht analyse uit laten voeren

De kwaliteit van ademlucht/perslucht is erg belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers en klanten. Zowel nationaal en internationaal wordt de borging van de kwaliteit van deze lucht streng nageleefd. Door uw ademlucht en perslucht goed te monitoren en meten zorgt u ervoor dat uw lucht goed gewaarborgd wordt en de kwaliteit steeds aangetoond wordt.

Monsterneming

Wanneer moet ik een luchtanalyse laten uitvoeren?

Een lucht analyse vindt eenmalig of terugkerend plaats. Dit is afhankelijk van uw situatie. Er zijn verschillende situaties waarbij we frequente metingen doen, maar ook eenmalige metingen komen veel voor. Zoals bij het aanschaffen van een nieuwe installatie zoals een compressor is een eenmalige meting bijvoorbeeld gebruikelijk. En zeker wanneer uw medewerkers werken in een overdrukpak met onafhankelijke luchtvoorziening, toetsen wij de geproduceerde lucht aan de eisen. Deze eisen zijn vastgesteld in diverse normen.

Hoe voeren wij een lucht analyse uit?

Lucht en Gassen is specialist in het onderzoeken en meten van de kwaliteit van ademlucht en medische gassen. Wij controleren en monitoren de luchtkwaliteit op verschillende parameters zoals deeltjes, olie, vocht, CO, CO2, SO2 en nog veel meer.

Lucht en Gassen is onderdeel van NEDLAB Groep en wij beschikken over een laboratorium met een uitgebreid assortiment aan mobiele meetapparatuur. Met deze mobiele meetapparatuur worden ademlucht en medische gassen op locatie getest en vervolgens wordt dit in het laboratorium gebruikt voor het luchtonderzoek. Voor validatie, controle en kalibratie van de lucht analyse en meetapparatuur gebruikt het laboratorium uitsluitend de nodige gecertificeerde standaarden, waaronder ISO 17025 geaccrediteerde gasmengsels.

Wij hanteren voor de kwaliteitsborging de onderstaande twee normen:Lucht analyse ISO 9001• ISO 9001
• NEN-EN-ISO/IEC 17025 (zie registratienummer RvA L356 www.rva.nl). Met als focus testen van O2-gehalte, olie, H2O, CO, CO2 en SO2)

Kwaliteitscontrole uitvoeren

De installaties van lucht en de processen die hierbij komen kijken zijn een uitgebreid onderdeel van de quality assurance binnen bedrijven en de gezondheidszorg. Een essentieel onderdeel van Quality assurance is de quality control. Dit houdt in dat we de kwaliteit van uw lucht frequent controleren. De kwaliteit analyseren wij conform de diverse normen (ISO 8563; ISO 14175; ISO 12021; ISO 7396; Eur Pharm etc.)

Wilt u meer weten over onze lucht analyse? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Persluchtkwaliteit

Selecteer uw branche:

Ziekenhuizen en klinieken

Food enBeverage

FarmaIndustrie

Petrochemie

High tech en laboratoria

Metaal en constructie

Installateurs

ProcesIndustrie

Kies voor NEDLAB


Hét geaccrediteerde laboratorium van Europa, wij testen, analyseren en adviseren.

NEDLAB logo voor website Lucht en Gassen
Neem contact op