Uw personeel is een belangrijk bedrijfsmiddel en essentieel voor productiviteit en winstgevendheid. Arbo-teams zorgen ervoor dat mensen lichamelijk en geestelijk goed aan het werk blijven. Bedrijfsgeneeskundige diensten helpen uw werknemers gezond en veilig te houden terwijl ze aan het werk zijn en helpen bij het beheersen van risico's op de werkplek die kunnen leiden tot werk gerelateerde slechte gezondheid.

Monsterneming

Op locatie kunnen, gebruikmakend op basis van allerlei betrouwbare bemonsteringstechnieken, monsters genomen worden om deze op een later tijdstip te kunnen testen en analyseren in ons laboratorium.

Onze gasdeskundigen beschikken over allerlei benodigdheden om afhankelijk van de te testen parameters een relevant monster te kunnen nemen. Denk hierbij aan gascilinders, kunststof gaszakken impingers, gaswasflessen, filters en buisjes met actieve ingrediënten zoals actieve kool. Ongeacht of het nu de bemonstering van chemische stoffen betreft, stof of micro-organismen zoals bacteriën, gisten en schimmels.

Afhankelijk van de leidingdruk moeten er de noodzakelijke maatregelen genomen worden. Onze gasmeetdeskundigen zijn uiteraard uitgerust met gasmeetsensoren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke gassen.

Testen op locatie

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om bepaalde parameters op locatie te meten, omdat monstername voor een bepaalde test simpelweg niet mogelijk (deeltjesgrootte distributie) is óf omdat de monsterneming de meetresultaten sterk ken beïnvloeden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld vocht of sporen zuurstof afkomstig uit omgevingslucht.

In deze gevallen komen onze laboratoriummedewerkers op locatie langs met draagbare apparatuur om metingen te verrichten conform uw eisen en wensen. Het is daarnaast ook mogelijk om voor een korte of langere periode een mobiel laboratorium op locatie te plaatsen of tijdelijk een klein laboratorium bij u in te richten én te bemannen.

Onderzoek

In geval van onverwacht gedrag van gas of gasmengsels kunnen wij op basis van onderzoek bestaande uit literatuuronderzoek, deskresearch in combinatie met testen en analyses het afwijkende gedrag van het product achterhalen.

Testen & Analyses

Binnen ons goud geëquipeerde laboratorium kunnen wij met een uitgebreid scala aan analysetechnieken de noodzakelijke parameters kwantificeren.

Onze testmethodes bestaan uit:

  • VWS in-house testmethode
  • European pharmacopoeia testmethode
  • United States pharmacopoeia testmethode
  • NEN/EN/ISO methodes
  • JECFA (WHO) methodes
  • ASTM methodes
  • ISBT methodes

Wij beschikken o.a. over FT-IR analysers met gascellen van 10 cm tot 500 cm, diverse gaschromatografen waaronder MS, analysers t.b.v NOx, CO en SO2, en ook combustion analysers om bepaalde elementen te kunnen kwantificeren.

Laboratorium voorlucht en gassen

Wij waarborgen veilig werken, patiëntveiligheid,voedselveiligheid en proces zekerheid.

Contact

Van Leeuwenhoekweg 23241 MG Middelharnist 0187 - 47 84 44

Stel uw vraag