Laat uw gassen analyseren door een expert.

Voldoet uw gas aan de wettelijke eisen? Is het veilig om mee te werken? NEDLAB Lucht en Gassen is gespecialiseerd in het uitvoeren van uw gasanalyse.

Gas laten onderzoeken

NEDLAB Lucht en Gassen (onderdeel van NEDLAB Groep) is uniek voor de uitvoering van geaccrediteerde monsterneming, testen en analyses op het vlak van medicinale gassen op basis van de Europese Farmocopoa in Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van gasanalyses. Hierbij controleren wij de kwaliteit en onderzoeken wij het gas op mogelijke verontreinigingen. Zo weet u of het gas veilig is voor gebruik. We geven u graag meer inzicht in het type onderzoeken en gas analyses dat wij uitvoeren. gasanalyse uitvoeren

Soorten gassen

Gas is in verschillende vormen toepasbaar. De lucht die wij inademen bestaat uit: uit zuurstof, stikstof, vocht, kooldioxide en sporen van andere gassen. Ook atmosferische lucht, toegepast in luchtscheidingsfabrieken, wordt gebruikt als grondstof voor de productie voor andere gassen. In de aarde vinden we aardgas en gas in ruw aardolie, die ook in de chemische industrie geproduceerd wordt. Naast deze gassen vinden we ook nog een groep medische gassen, die we kennen als medische lucht, medische zuurstof, lachgas en menggassen. De meeste van deze gassen worden gebruikt als grondstof voor de chemische- en kunststofindustrie.

Onderzoek naar kwaliteitseisen

Een gas kent veel verschillende toepassingen en eisen waar het aan moet voldoen. Het is daarom van belang dat u uw gas regelmatig op kwaliteit laat testen door middel van een gasanalyse. We komen situaties tegen waarbij de daadwerkelijke samenstelling van het gas niet voldoet aan de toegezegde kwaliteit of aan de door u vereiste specificaties. Twijfelt u aan de kwaliteit van het gas of wilt de kwaliteit van het gas waarborgen door frequente kwaliteitscontrole? Een gas analyse biedt dan duidelijkheid. Wij kunnen in veruit de meeste gevallen uw gas bemonsteren, testen en analyseren.

Verontreiniging

Heeft u het idee dat een gas niet voldoet aan de eisen? Dan is er misschien sprake van een verontreiniging of zelfs een verwisseling. Het ontstaan van verontreinigingen kan meerdere oorzaken hebben. De gevolgen van een (sterk) afwijkende gaskwaliteit kan tot ongewenste en zelfs gevaarlijke situaties leiden. Het spreek voor zich dat u een gas analyse laat uitvoeren bij de geringste twijfel.

Gasanalyse
Gasanalyse

Kies voor NEDLAB


Hét geaccrediteerde laboratorium van Europa, wij testen, analyseren en adviseren.

NEDLAB logo voor website Lucht en Gassen
Neem contact op