Laat uw gassen analyseren door een expert.

Voldoet uw gas aan de wettelijke eisen? Is het veilig om mee te werken? NEDLAB Lucht en Gassen is gespecialiseerd in het uitvoeren van uw gasanalyse.

Gas laten onderzoeken

NEDLAB Lucht en Gassen is een onafhankelijk laboratorium voor monsterneming, test en analyses van gassen. Wij zijn geaccrediteerd op het vlak van medicinale gassen op basis van de Europese Famocopoa in Nederland. Gas komt in allerlei branches voor, van de medische wereld tot de chemische industrie. gasanalyse uitvoeren

Waarom een gasanalyse uitvoeren?

Wij komen regelmatig situaties tegen waarbij de daadwerkelijke samenstelling van het gas niet voldoet aan de toegezegde kwaliteit of aan de door de organisatie vereiste specificaties. NEDLAB Lucht en gassen is gespecialiseerd in het uitvoeren van gasanalyses. Wij controleren de kwaliteit en onderzoeken het gas op mogelijke verontreinigingen. Daarnaast kijken we naar calorische waarde, dichtheid en compressibiliteit. Monsterneming kunnen we uitvoeren in ons laboratorium of op locatie. We geven u graag meer inzicht in het type onderzoeken en gas analyses dat wij uitvoeren.

Wat onderzoeken wij?

Twijfelt u aan de kwaliteit van het gas of wilt de kwaliteit van het gas waarborgen door frequente kwaliteitscontrole? Een gas analyse biedt dan duidelijkheid. Wij kunnen in veruit de meeste gevallen uw gas bemonsteren, testen en analyseren. Veelvoorkomende gassen die wij onderzoeken zijn:

  • Perslucht kwaliteit
  • Medicinale gassen zoals zuurstof, stikstof, lachgas
  • Gassen die in de industrie worden toegepast, zoals propaan, buthaan, ethaan
  • Daarnaast worden wij regelmatig ingeschakeld bij het analyseren van gasmengels om de samenstelling van het gasmengsel aan te tonen.

Verontreiniging

Heeft u het idee dat een gas niet voldoet aan de eisen? Dan is er misschien sprake van een verontreiniging of zelfs een verwisseling. Het ontstaan van verontreinigingen kan meerdere oorzaken hebben.

De gevolgen van een (sterk) afwijkende gaskwaliteit kan tot ongewenste en zelfs gevaarlijke situaties leiden. Het spreek voor zich dat u een gas analyse laat uitvoeren bij de geringste twijfel.

Vraag direct een gasonderzoek aan

Soorten gassen

Gasanalyse
Gasanalyse

Gas is in verschillende vormen toepasbaar. De lucht die wij inademen bestaat uit: uit zuurstof, stikstof, vocht, kooldioxide en sporen van andere gassen. Ook atmosferische lucht, toegepast in luchtscheidingsfabrieken, wordt gebruikt als grondstof voor de productie voor andere gassen. In de aarde vinden we aardgas en gas in ruw aardolie, die ook in de chemische industrie geproduceerd wordt. Naast deze gassen vinden we ook nog een groep medische gassen, die we kennen als medische lucht, medische zuurstof, lachgas en menggassen. Ook kennen we industrieel gas, zoals propaan, butaan en ethaan. De meeste van deze gassen worden gebruikt als grondstof voor de chemische- en kunststofindustrie.

Selecteer uw branche:

Ziekenhuizen en klinieken

Food enBeverage

FarmaIndustrie

Petrochemie

High tech en laboratoria

Metaal en constructie

Installateurs

ProcesIndustrie

Kies voor NEDLAB


Hét geaccrediteerde laboratorium van Europa, wij testen, analyseren en adviseren.

NEDLAB logo voor website Lucht en Gassen
Neem contact op