Medicinale gassen zijn van levensbelang voor uw patiënten.

NEDLAB Lucht en Gassen analyseert en onderzoekt de kwaliteit van uw medicinale gassen. Laat een frequente kwaliteitscontrole uitvoeren om afwijkingen te voorkomen.

Medicinaal gas laten onderzoeken

De kwaliteit van medicinale lucht en gassen is van groot belang voor de gezondheid en veiligheid van uw patiënten. Kwaliteitscontrole, monitoring en incidentele metingen moeten de kwaliteit bewaken en garanderen dat deze voldoet aan de Europese eisen en de internationale norm ISO 7396. Medicinale gassen onderzoeken

Onafhankelijk laboratorium

NEDLAB Lucht en Gassen is een onafhankelijk en zelfstandig laboratorium. Wij zijn gespecialiseerd in testen, analyses, onderzoeken en kwaliteitscontroles op het gebied van lucht en gassen. Onze metingen gaan van kwaliteitscontroles van ademlucht afkomstig van een compressor (oud of nieuw) tot metingen met betrekking tot het afnamepunt op patiëntniveau.

Medicinale gassen meten

Onze metingen zijn inzetbaar van de IC in het ziekenhuis tot de behandelkamer in de kliniek. De metingen met betrekking tot medicinale gassen kunt u op drie momenten inzetten. 1. Tijdens de productie van ademlucht 2. Voor frequente controle 3. Na installatiewerkzaamheden.

1. Productie van ademlucht

Ademlucht wordt in tegenstelling tot de andere medicinale gassen zoals zuurstof, lachgas en kooldioxide veelal ‘in huis’ geproduceerd met behulp van compressoren. Waar de andere gassen per batch voorzien zijn van een batchkwalificatiecertificaat, is ademlucht een continu proces met zeer beperkte kwaliteitscontroles.

De Europese Farmacopee heeft hier een voorziening voor genaamd de PRODUCTIE-controle. Aan deze controle worden zeer scherpe eisen gesteld ten aanzien van de analysetechnieken. Met onze apparatuur voldoen we aan de eisen van de paragraaf PRODUCTIE.

2. Frequente controle van medicinale gassen

Tijdens de frequente controle van medicinale gassen focussen we vooral op de kwaliteit van het leidingsysteem waarmee de gassen vervoerd worden binnen een locatie. We meten kritische afnamepunten en verafgelegen punten één tot vier keer per jaar. Op basis van onze testresultaten kan de kwaliteit vergeleken worden met de bron (compressor of bulkopslag) waarbij afwijkingen een aanwijzing kunnen zijn voor een contaminatie. Wij bieden frequente controles in abonnementsvorm aan.

3. Controle na installatiewerkzaamheden

Het meest kritische moment met betrekking tot de kwaliteit van medicinale gassen, is wanneer er installatiewerkzaamheden aan het leidingnet plaatsvinden. Het ingrijpen op het leidingnet wordt vaak onderschat, maar installatiewerkzaamheden kunnen een bron van vervuiling zijn en grote problemen veroorzaken. Nieuwbouw, verbouw of kleine uitbreidingen en aanpassingen zijn een gegronde reden om kwaliteitscontroles uit te laten voeren op verschillende afnamepunten.

Medicinale gassen onderzoeken medicinale gassen

medicinale gassen
medicinale gassen

Kwaliteitsborging

De vakbekwame ervaren buitendienst laboranten en de analisten van NEDLAB beschikken over een uitgebreid assortiment aan mobiele meetapparatuur en een goed geoutilleerd laboratorium. De metingen, testen en analyses voldoen aan alle valide normen om uw lucht en gassen zoals onder andere zuurstof, lachgas, stikstof en CO2 te onderzoeken. Wij hanteren voor de kwaliteitsborging twee normen: ISO 9001 en NEN-EN-ISO/IEC 17025.

Heeft u vragen over het meten van uw medicinale gassen, neem dan contact met ons op.

Kies voor NEDLAB


Hét geaccrediteerde laboratorium van Europa, wij testen, analyseren en adviseren.

NEDLAB logo voor website Lucht en Gassen
Neem contact op