Medicinale zuurstof voor een kwaliteitscontrole? NEDLAB is de expert.

Medicinale zuurstof moet voldoen aan strenge eisen en is van groot belang voor de gezondheid en veiligheid van uw patiënten. Laat een kwaliteitscontrole uitvoeren.

Medicinaal zuurstof laten onderzoeken

De kwaliteit van medicinale zuurstof is van groot belang om de gezondheid en veiligheid van uw patiënten en personeel te garanderen. Controles, monitoring en incidentele metingen moeten de kwaliteit bewaken zodat deze voldoet aan de nationale en Europese eisen.

Medicinale zuurstof

Deze vorm van zuurstof wordt ingezet om patiënten te helpen bij het ademhalen. Dit is nodig wanneer er een zuurstoftekort ontstaat in het bloed bij bijvoorbeeld een flauwte of operatie. Medicinale zuurstof is van levensbelang en daarom is het uiterst belangrijk dat hier zorgvuldig mee omgegaan wordt. Verschillende autoriteiten hebben dan ook strikte eisen gesteld aan de omgang met deze zuurstoffen. Een onderdeel hiervan is het regelmatig laten controleren van de lucht.

Controle

Wanneer u regelmatig een controle laat uitvoeren voorkomt u bedreigende situaties. De medicinale zuurstof controleren we onder andere op: luchtzuiverheid, leidingzuiverheid, gasconcentratie en de samenstelling van de deeltjes in de leidingen. Het is van belang om de zuurstof te contoleren om de zorg van de patiënt te ondersteunen en de veiligheid te waarborgen.

NEDLAB Lucht en Gassen

NEDLAB Lucht en Gassen helpt u bij het onderhouden van apparatuur en het waarborgen van de kwaliteit van de lucht. Wij beschikken over een quality control service waarmee er frequente testen worden uitgevoerd. Alle testen van NEDLAB vinden op locatie plaats waarbij we verschillende gasmonsters nemen om deze te onderzoeken in ons laboratorium. Bij het onderzoek van medicinale zuurstof gebruiken wij de voorschriften voor de farmaceutische en medische hulpmiddelen. We streven naar de herontwikkeling van methoden die aan de behoeften van ziekenhuispersoneel en de patiënten voldoen.

Fulltime beschikbaar

Eén van de grote voordelen van NEDLAB Lucht en Gassen is dat wij 24/7 beschikbaar zijn. In geval van calamiteiten kunt u contact met ons opnemen. Wij garanderen een snelle service waardoor uw processen nauwelijks vertraging oplopen en de veiligheid van u en uw werknemers niet in het gedrang komt.

Wilt u uw zuurstof door ons laten controleren? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Medicinale zuurstof
Medicinale zuurstof

Kies voor NEDLAB


Hét geaccrediteerde laboratorium van Europa, wij testen, analyseren en adviseren.

NEDLAB logo voor website Lucht en Gassen
Neem contact op