Samengeperst gas om in te ademen mag geen verontreinigende stoffen bevatten in een concentratie die giftige of schadelijke gevolgen. Ademlucht EN 12021: laat een ademluchtkeuring uitvoeren om zeker te zijn van de kwaliteit.

Ademlucht EN 12021

In ieder geval moeten alle verontreinigingen op een zo laag mogelijk niveau worden gehouden en zullen ze minder zijn dan een tiende van een nationale blootstellingslimiet van 8 uur. Alleen voor ademlucht moet de limiet kleiner zijn dan een zesde van de nationale 8 uur blootstellingslimiet. Voor ademen bij hyperbare drukken hoger dan 10 bar of blootstellingstijden langer dan 8 uur moeten de niveaus worden herzien om rekening te houden met de effecten van druk en blootstellingstijden.

Wij hebben veelgestelde vragen rondom ademlucht op een rij gezet.
– Is de ademluchtkeuring verplicht?
– Wat houdt Ademlucht EN-12021 in?
– Wat zijn de eisen rondom ademlucht?
– Hoe kun je de kwaliteit van ademlucht laten testen?

Bekijk de veelgestelde vragen

Ademlucht EN 12021Adembescherming werkt met drie principes: ademluchttoestellen, kringloopademtoestellen en aansluiting op het ademluchtleidingnet. Er wordt gebruik gemaakt van samengeperste lucht in cilinders of direct van een compressor. Daardoor is de gebruiker is niet afhankelijk van de kwaliteit van de omgevingslucht.

De norm EN 12021 kent de volgende ademgassen, met de daarbij behorende eisen:

  • Ademlucht (Breathing air)
  • Synthetische lucht (Oxygen compatible air)
  • Stikstof arme en zuurstof verrijkte luct (Nitrogen depleted air and oxygen enriched air)
  • Zuurstof voor beademing (Breathing oxygen)
  • Zuurstof – stikstof mengsels (Oxygen and nitrogen gas mixtures)
  • Zuurstof – helium mengsels (Oxygen and helium gas mixtures)
  • Zuurstof – helium – stikstof mengsels (Oxygen, helium and nitrogen gas mixtures)
  • Helium

Elk van de ademgassen heeft een eigen set van eisen ten aanzien van de samenstelling.

Laboratorium voorlucht en gassen

Wij waarborgen veilig werken, patiëntveiligheid,voedselveiligheid en proces zekerheid.

Contact

Van Leeuwenhoekweg 23241 MG Middelharnist 0187 - 47 84 44

Stel uw vraag