Laboratorium voorlucht en gassen

Wij waarborgen veilig werken, patiëntveiligheid,voedselveiligheid en proces zekerheid.

Diensten

  • Monsterneming
  • Testen op locatie
  • Kwaliteitscontrole
  • Testen en analyses
  • Onderzoek

Selecteer uw branche:

Ziekenhuizen en klinieken

Food enBeverage

FarmaIndustrie

Petrochemie

High tech en laboratoria

Metaal en constructie

Installateurs

ProcesIndustrie

Gas: een verzamelnaam voor een aggregatietoestand van in principe alle voorkomende stoffen. Maar in het dagelijkse taalgebruik bedoelen wij veelal alléén die stoffen die onder “normale” condities als gas voorkomen.

De lucht die wij inademen bestaat uit zuurstof, stikstof, kooldioxide, vocht en sporen van andere gassen. Ook de atmosferische lucht wordt bewerkt ter zuivering of zelfs in een zogenaamd luchtscheidingsfabriek gebruikt als grondstof voor de productie van ander gassen.

Naast de reeks aan permanente gassen, zijn er ook de koolwaterstoffen die deels geproduceerd worden door moeder aarde in de vorm van aardgas en gas in ruwe aardolie (bij raffinage ontstaat LPG), dit wordt deels geproduceerd door de chemische industrie. Naftakrakers produceren grote hoeveelheden ethyleen, maar daarnaast worden op chemische wijze ook andere olefinen geproduceerd. Al deze gassen worden voornamelijk gebruikt als grondstof voor de chemische en kunststofindustrie.

Daarnaast kennen we de kwalitatief bijzondere groep van medische gassen als de medische lucht, medische zuurstof, lachgas en menggassen.

Al deze gassen vragen specialistische apparatuur en kennis om tot eenduidige resultaten van testen en analyse te komen. NEDLAB Lucht en Gassen is expert in het onderzoeken van lucht en gassen op applicatie niveau. NEDLAB is uniek in Europe met betrekking tot accreditatie conform de norm ISO 17025 en is bij uitstek het laboratorium voor de kwaliteitscontrole van ademlucht, perslucht, gassen en gasmengsels.

Laboratorium voorlucht en gassen

Wij waarborgen veilig werken, patiëntveiligheid,voedselveiligheid en proces zekerheid.

Contact

Van Leeuwenhoekweg 23241 MG Middelharnist 0187 - 47 84 44

Stel uw vraag