Laboratorium voorlucht en gassen

Wij waarborgen veilig werken, patiëntveiligheid,voedselveiligheid en proces zekerheid.

Het testen van lucht en gassen is van belang op verschillende momenten. Het is noodzakelijk om frequente kwaliteitscontroles gedurende het jaar uit te laten voeren. Daarnaast is het ook van belang bij inbreuk op het leidingnet, incidenten en verbouw of nieuwbouw om uw lucht en gassen zo snel mogelijk te laten controleren.

Waar wilt u een lucht of gasanalyse voor aanvragen?

Diensten

  • Monsterneming
  • Testen op locatie
  • Kwaliteitscontrole
  • Testen en analyses
  • Onderzoek
Maak een afspraak

Frequente kwaliteitscontrole

Inbreuk op leidingnet

Verbouw/nieuwbouw installaties

Incident

NEDLAB Lucht en Gassen

NEDLAB is hét geaccrediteerde en onafhankelijke laboratorium in Nederland dat u verder helpt met testen, analyses, onderzoeken en kwaliteitscontroles van lucht en allerlei soorten gassen en gasmengsels. Voor de scope zie L356 - Raad voor Accreditatie (rva.nl). Het (frequent) laten onderzoeken van uw lucht en gassen is noodzakelijk om veilig te kunnen werken en uw proces gestroomlijnd te laten verlopen, maar is sommige branches ook om patiëntveiligheid en voedselveiligheid te waarborgen.

Wij onderzoeken lucht zoals omgevingslucht, ademlucht en perslucht. Daarnaast onderzoeken wij permanente gassen, chemische gassen, koolwaterstof gassen en gasmengsels. Denk hierbij aan Helium, stikstof, ammoniak, lachgas, ethaan, propyleen, biogas en zuurstof dioxide.

Maak een afspraak

Selecteer uw branche:

Wij voeren lucht en gasanalyses uit in veel verschillende branches. Selecteer uw branche en ontdek het belang van frequente controle binnen uw branche en wat wij voor u kunnen betekenen.

Aerospace & Aviation

Automotive industrie

Arbo enveiligheid

Beverage industrie

Duikers

Farmaceutischeindustrie

Foodindustrie

Gasproductie

Installatiebedrijven

Laboratoria

Metaal en metaalverwerkendeindustrie

Petrochemischeindustrie

ProcesIndustrie

Producentenvan compressoren

Ziekenhuizen en klinieken

overigebranches

Laboratorium voorlucht en gassen

Wij waarborgen veilig werken, patiëntveiligheid,voedselveiligheid en proces zekerheid.

Contact

Van Leeuwenhoekweg 23241 MG Middelharnist 0187 - 47 84 44

Stel uw vraag