Het testen van lucht en gassen is van belang op verschillende momenten. Bij inbreuk op het leidingnet, incidenten en verbouw of nieuwbouw is het van groot belang dat u uw lucht en gassen zo snel mogelijk laat controleren. Daarnaast is het noodzakelijk om frequente kwaliteitscontroles gedurende het jaar uit te laten voeren. Wij leggen u uit waarom.

frequente kwaliteitscontrole

Frequente kwaliteitscontrole

Deze kwaliteitscontrole is noodzakelijk in alle branches. Wegens omstandigheden kunnen lucht en gassen die u regelmatig gebruikt vervuild raken. Dit kan vele verschillende oorzaken hebben en daarom is het van belang om meerdere keren per jaar testen uit te laten voeren. Hiermee voorkomt u dat uw proces, installaties en medewerkers in gevaar gebracht worden.

Leidingwerk

Inbreuk op leidingnet

Het komt regelmatig voor dat er ergens in een leidingnetwerk werkzaamheden verricht worden. Dit kan gaan om reiniging, oplossen van een probleem of controle van de kwaliteit. Dit alles heeft invloed op de lucht in de leidingen, wat in sommige gevallen negatieve gevolgen heeft en voor gevaar kan zorgen. Laat de leidingen daarom altijd controleren na een inbreuk, om problemen te voorkomen of vroegtijdig op te lossen.

verbouw nieuwbouw installaties

Verbouw en nieuwbouw van installaties

Laat u installaties verbouwen, uitbreiden of volledig vervangen? Laat de lucht of het gas in de leidingen dan ALTIJD controleren. Door het aansluiten van de installaties kunnen er allerlei deeltjes in de installatie terecht komen die negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van het lucht of gas. Dit kan weer leiden tot een gevaarlijke situaties van uw proces, installatie en medewerkers.

incident leidingen

Incidenten

Is er tijdens het uitvoeren van werkzaamheden een bedrijfsongeval ontstaan waarbij installaties beschadigd zijn. Bel dan direct naar NEDLAB voor een kwaliteitscontrole van uw lucht en gassen. Door het incident kan de lucht of het gas vervuild zijn geraakt en dit kan negatieve gevolgen hebben op het proces, de installatie en uw medewerkers.

Laboratorium voorlucht en gassen

Wij waarborgen veilig werken, patiëntveiligheid,voedselveiligheid en proces zekerheid.

Contact

Van Leeuwenhoekweg 23241 MG Middelharnist 0187 - 47 84 44

Stel uw vraag