De norm ISO 8573 geeft uitgebreide mogelijkheden om de zuiverheid én de verontreinigingen in uw perslucht vast te kunnen stellen.

L&G_perslucht_industrie

Zo kent de norm het fenomeen zuiverheidsclassificaties (purity classes), deze classificaties zijn gebaseerd op:

 1. Classificatie op deeltjesgrootte verdeling op 8 niveaus (0 t/m 7)
 2. Classificatie van vochtgehalte of watergehalte (dew point) op 7 niveaus (0 t/m 6)
 3. Classificatie van totaal olie op 5 niveaus (0 t/m 4)

Als voorbeeld: zuiverheidsclassificatie 1.2.1 kan herleid worden tot de eisen aan deeltjes, vocht en olie. De leverancier van compressoren kan informatie verschaffen over de minimumkwaliteit die uw compressoren kunnen leveren. Controle volgens uw QA-systeem zal op deze kwaliteit toezien middels regelmatig controles, zowel bij de compressor als bij de afnamepunten.

Aanvullende kwaliteitscontroles conform de norm ISO 8573 zijn:

 • Oliedampen en oplosmiddelen
 • Koolmonoxide (CO), Kooldioxide (CO2), Zwaveldioxide (SO2), Stikstofoxides (NOx)
 • Koolwaterstoffen (C1 tot en met C5)
 • Biologische contaminatie, zoals bacteriën, gisten en schimmels

Naast de diverse kwaliteitsparameters uit de norm zijn ook de volgende testen en analyses zinvol in geval van problemen:

 • Traceren lekkages
 • Identificatie van deeltjes
 • Identificatie van koolwaterstoffen
 • Traceren van contaminatie bronnen

Laboratorium voorlucht en gassen

Wij waarborgen veilig werken, patiëntveiligheid,voedselveiligheid en proces zekerheid.

Contact

Van Leeuwenhoekweg 23241 MG Middelharnist 0187 - 47 84 44

Stel uw vraag