Patiëntveiligheid is één van de belangrijkste onderwerpen in de zorg. In de Nederlands ziekenhuizen wordt hier al jaren aan gewerkt, met goede resultaten. Het continu bewaken en beheersen van risico’s in de zorg blijft aandacht vragen.

Veiligheid

Veiligheid rondom geneesmiddelen is van groot belang. Wanneer er onjuiste geneesmiddelen worden voorgeschreven, geneesmiddelen onjuist worden gebruikt of als geneesmiddelen niet voldoen aan internationale eisen (bijv. European Pharmacopoeia) ontstaat een risico op gezondheidsschade. Medicinale lucht en medicinale gassen als zuurstof, distikstofmonoxide, stikstof, kooldioxide etc. dienen te voldoen aan de eisen zoals deze gesteld zijn in de diverse monografieën van de EP.

De Eur. Pharm. stelt eisen aan de productie-kwaliteit van medicinale lucht (perslucht) maar ook aan de kwaliteit van de diverse “points of use” (afnamepunten) in de OK’s, IC’s, verkoever- en patiëntenkamers tot op het niveau van de neonaten aan toe.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) focust zich al jaar en dag op de borging van de kwaliteit van perslucht en gassen.

Twijfelt u over de kwaliteit van de perslucht en gassen die u gebruikt, of is het al even geleden dat deze gecontroleerd zijn? Maak dan een afspraak of neem vrijblijvend contact met ons op.

Maak een afspraak

Laboratorium voorlucht en gassen

Wij waarborgen veilig werken, patiëntveiligheid,voedselveiligheid en proces zekerheid.

Contact

Van Leeuwenhoekweg 23241 MG Middelharnist 0187 - 47 84 44

Stel uw vraag