Perslucht en gassen zijn gebruikelijk bij de productie van dranken vanaf de beginfase van de productie tot het bottelen. Gezien het belang van perslucht en gassen voor de productie van dranken, moeten de kwaliteit en veiligheid van dit hulpmiddel regelmatig worden gecontroleerd op verontreinigingen. Gecombineerd met goed onderhoud, adequate leidingen en de juiste drogers en filtratie, kunnen persluchttests drankfabrikanten helpen de kwaliteit van hun eindproducten te waarborgen.

Verontreiniging van perslucht en gassen die bij de productie van dranken worden gebruikt, kan leiden tot terugroepacties (recall), verminderde houdbaarheid van producten, veranderingen in smaak en uiterlijk van producten, en last but not least een aangetaste bedrijfsreputatie. In 2001 riep een van de grootste voedingsmiddelen- en drankenbedrijven in Noord-Amerika bijvoorbeeld meer dan 140.000 kratten van producten terug vanwege verontreiniging met een smeermiddel voor persluchtsystemen. Alleen al door voedsel overgedragen ziekten kosten de drankenindustrie wereldwijd naar schatting miljarden per jaar.

Producenten van dranken die de Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) -principes toepassen, die zijn opgenomen in de International Standards Organization (ISO) 22000 Food Management System, beschouwen perslucht en gassen als kritische controlepunten, essentieel voor de veiligheid van dranken. Er zijn internationale voedselveiligheidsnormen die drankenfabrikanten hanteren voor de veiligheid van hun producten.

Kritische controlepunten voor perslucht en gassen tijdens de productie van dranken:

  • Frisdranken en al dan niet bruisend bronwater:
    o Verpakken/bottelen; vullen; koelen; reinigen; aereren/mengen/roeren; blaasvormen, carboniseren (kooldioxide/CO2); conserveren (zwaveldioxide/SO2)
  • Bieren
    o Verpakken/bottelen/keggen; vullen; koelen; reinigen; fermenteren (argon/Ar en stikstof/N2); aereren/mengen/roeren; blaasvormen, carboniseren (kooldioxide/CO2), stikstof gebruik (stikstof/N2); conserveren (zwaveldioxide/SO2)
  • Wijn en gedistilleerd
    o Verpakken/bottelen; vullen; koelen; reinigen; aereren/mengen/roeren; fermenteren (argon/Ar en stikstof/N2); blaasvormen, carboniseren (kooldioxide/CO2); conserveren (zwaveldioxide/SO2)

Belangrijke internationale en nationale normen en organisaties, waaronder de ISO, de British Compressed Air Society (BCAS), het British Retail Consortium (BRC), het Safe Food Quality Institute (SQF), het Global Food Safety Initiative (GFSI), International Society of Beverage Technologists (ISBT), Compressed Gas Association (CGA) en de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) (9) verplichten of suggereren monitoring van perslucht en gassen die worden gebruikt bij de productie van dranken.

Terwijl perslucht- en gastests een vereiste zijn geworden voor deze belangrijke voedselveiligheidsnormen en -organisaties, zijn specificaties voor perslucht en gassen zeldzaam. ISO 8573 heeft de basis gelegd voor het ontwikkelen van limieten voor verontreinigingen in perslucht en gassen. Deze norm beschouwt deeltjes (viable en non viable), water en olie als de belangrijkste verontreinigingen die moeten worden bewaakt. De procedures beschreven in ISO 8573: 1-9 kunnen worden aangepast om zowel zuivere en gemengde samengeperste gassen als gasdistributiesystemen aan te pakken.

L&G_food_2

BCAS gaat verder in het vaststellen van perslucht- en gasnormen voor de drankenindustrie. BCAS beveelt ISO 8573-zuiverheidsklassen aan om te volgen voor indirect contact, zuiverheidsklassen 2: 4: 2 (niet-levensvatbare deeltjes, water, olie) en direct contact, zuiverheidsklassen 2: 2: 1 (niet-levensvatbare deeltjes, water, olie), van producten met perslucht en gassen in drankproductieprocessen.

Het testen van perslucht en gas biedt echter ook inzichten en belangrijke meetgegevens die kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van hun drankproducten en veiligheidsschema’s te verbeteren. Jaarlijkse testen zijn voldoende om aan de meeste internationale voedselveiligheidsnormen te voldoen, maar zijn wellicht niet voldoende om trends in perslucht- en gaskwaliteit vast te stellen. Testfrequentie is een onderwerp dat zelden wordt besproken, maar essentieel is om gebruik te maken van perslucht- en gastests om de drankkwaliteit te verbeteren. De belangrijkste factoren van perslucht en gas, deeltjes, water, olie, gaszuiverheid en gasvormige verontreinigingen zijn onderdeel van de relatie tot de kwaliteit en veiligheid van dranken. Perslucht- en gastests zijn een essentiële aanvulling op compressorzuiveringssystemen om ervoor te zorgen dat de perslucht en gassen die worden gebruikt bij de productie van dranken voldoen aan de industrienormen en een minimaal risico vormen voor de kwaliteit en veiligheid van dranken.

Wilt u uw perslucht of gassen laten controleren? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Maak een afspraak

Laboratorium voorlucht en gassen

Wij waarborgen veilig werken, patiëntveiligheid,voedselveiligheid en proces zekerheid.

Contact

Van Leeuwenhoekweg 23241 MG Middelharnist 0187 - 47 84 44

Stel uw vraag