Voldoet uw ademlucht aan de NEN-EN 12021 norm? Waarborg uw veiligheid!

NEDLAB Lucht en Gassen is een gecertificeerd laboratorium en analyseert en meet of uw ademlucht en ademgassen voldoen aan de wettelijke eisen.

Ademlucht laten onderzoeken

Laat u uw ademlucht al testen? We geven u op deze pagina meer informatie over de noodzaak van het terugkerend laten testen van uw lucht en de eisen die gesteld worden aan het gebruik van ademlucht. Laat uw ademlucht altijd bijvullen bij een NEN-EN 12021 goedgekeurd vulstation.

Adembescherming

Ademlucht is een algemene term voor onafhankelijke adembescherming ten behoeve van hulpverlening, industrie en duiken. Het zorgt ervoor dat de brandweer, professionele- en vrijetijdsduikers en werknemers in de industrie hun taken op een veilige manier kunnen uitvoeren.

NEN-EN-12021

Binnen de grenzen van ons land, maar ook binnen Europa is er voor perslucht een eenduidige norm ontwikkeld: NEN-EN 12021. Binnen deze norm worden eisen gesteld aan diverse kwaliteitsaspecten voor ademlucht zoals: zuurstofgehalte, watergehalte, kooldioxide, koolmonoxide en olie.

Nationale en internationale eisen

Naast de Nederlandse en Europese norm heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne ook een document opgesteld met betrekking tot de selectie en het gebruik van ademhalings- en beschermingsmiddelen. Naast deze richtlijnen zijn er internationale partijen die eisen stellen aan ademgassen en lucht, zoals:

  • CGA (Compressed Gas Association)
  • NFPA (National Fire Protection Association)
  • NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
  • OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
  • HSE (Health and Safety Executive)
  • CSA (Canadian Standards Association)

Risico’s

Er zijn niet voor niets veel eisen gesteld aan de kwaliteit van ademlucht. Bij het niet terugkerend laten testen van de lucht loopt u namelijk het risico dat u of uw medewerkers blijvend (intern) letsel oplopen. Dit komt doordat de lucht in deze gevallen schadelijke stoffen bevat. Deze zijn ontstaan door het niet te laten testen of door achterstallig onderhoud van de gebruiksapparatuur.

NEDLAB Lucht en Gassen is lid van onder andere de NVvA en de CGA om de kwaliteitscontrole van ademlucht zo goed mogelijk uit te voeren. U kunt contact met ons opnemen als u behoefte heeft aan een kwaliteitscontrole.

Ademlucht
Ademlucht

Kies voor NEDLAB


Hét geaccrediteerde laboratorium van Europa, wij testen, analyseren en adviseren.

NEDLAB logo voor website Lucht en Gassen
Neem contact op