Ademluchtkeuring is wettelijk verplicht!

Uw ademlucht moet aan de Europese norm en aan de eisen NEN 12021 voldoen.

NEDLAB Lucht en Gassen is een gecertificeerd laboratorium en analyseert en meet of uw ademlucht en ademgassen voldoen aan de wettelijke eisen.

Ademlucht laten onderzoeken

Vraagt u zich af of het wettelijk verplicht is om uw ademlucht te laten keuren? Het antwoord hierop is JA!

 

Er worden veel eisen gesteld aan het gebruik van ademlucht. Het is is daarom ook niet voor niets belangrijk om uw ademlucht terugkerend te laten testen door een erkend laboratorium. Laat uw ademlucht altijd bijvullen bij een NEN-EN 12021 goedgekeurd vulstation!

Ademlucht eisen NEN-EN-12021

Binnen de grenzen van ons land, maar ook binnen Europa is er voor perslucht een eenduidige norm ontwikkeld: NEN-EN 12021. Binnen deze norm worden eisen gesteld aan diverse kwaliteitsaspecten voor ademlucht zoals: zuurstofgehalte, watergehalte, kooldioxide, koolmonoxide en olie. Ook voor het vullen van ademlucht en over het gebruik van ademluchtapparatuur zijn verschillende eisen opgesteld.

Nationale en internationale eisen

Naast de Nederlandse en Europese norm heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne ook een document opgesteld met betrekking tot de selectie en het gebruik van ademhalings- en beschermingsmiddelen. Naast deze richtlijnen zijn er internationale partijen die eisen stellen aan ademgassen en lucht, zoals:

  • CGA (Compressed Gas Association)
  • NFPA (National Fire Protection Association)
  • NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
  • OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
  • HSE (Health and Safety Executive)
  • CSA (Canadian Standards Association)

Risico’s

Er zijn niet voor niets veel eisen gesteld aan de kwaliteit van ademlucht. Bij het niet terugkerend laten testen van de lucht loopt u namelijk het risico dat u of uw medewerkers blijvend (intern) letsel oplopen. Dit komt doordat de lucht in deze gevallen schadelijke stoffen bevat. Deze zijn ontstaan door het niet laten testen of door achterstallig onderhoud van de gebruiksapparatuur.

Testen ademlucht kwaliteit

Niet ieder laboratorium is gecertificeerd om lucht en gassen zoals ademlucht te mogen testen. Sterker nog, NEDLAB Lucht en Gassen is het enige gecertificeerde lab in Nederland met de bevoegdheid om deze testen uit te voeren. Wij kennen de wettelijke verplichting, de Europese normen en de eisen zoals NEN 12021 als geen ander en detecteren onzuiverheden in uw ademlucht. Wij testen uw ademlucht meerdere keren per jaar om de kwaliteit te waarborgen en u aan alle eisen te laten voldoen.

NEDLAB Lucht en Gassen is lid van onder andere de NVvA en de CGA om de kwaliteitscontrole van ademlucht zo goed mogelijk uit te voeren. Neem contact met ons op als u uw ademlucht nog niet laat testen.

Adembescherming

Ademlucht is een algemene term voor onafhankelijke adembescherming ten behoeve van hulpverlening, industrie en duiken. Het zorgt ervoor dat de brandweer, professionele- en vrijetijdsduikers en werknemers in de industrie hun taken op een veilige manier kunnen uitvoeren.

Ademlucht
Ademlucht

Kies voor NEDLAB


Hét geaccrediteerde laboratorium van Europa, wij testen, analyseren en adviseren.

NEDLAB logo voor website Lucht en Gassen
Neem contact op