Ademluchtkeuring is wettelijk verplicht!

Niet iedereen is ervan op de hoogte, maar uw ademlucht moet aan de Europese norm en aan de eisen NEN 12021 voldoen. NEDLAB Lucht en Gassen is een gecertificeerd laboratorium en analyseert en meet of uw ademlucht en ademgassen voldoen aan de wettelijke eisen.

Ademlucht laten onderzoeken

Vraagt u zich af of het wettelijk verplicht is om uw ademlucht te laten keuren? Het antwoord hierop is JA! Er worden veel eisen gesteld aan het gebruik van ademlucht. Het is is daarom ook niet voor niets belangrijk om uw ademlucht terugkerend te laten testen door een erkend laboratorium. Laat uw ademlucht altijd bijvullen bij een NEN-EN 12021 goedgekeurd vulstation! ademlucht

Waar wordt ademlucht ingezet?

Ademlucht is een algemene term voor onafhankelijke adembescherming ten behoeve van hulpverlening, industrie en duiken. Het zorgt ervoor dat de brandweer, professionele- en vrijetijdsduikers en werknemers in de industrie hun taken op een veilige manier kunnen uitvoeren.

NEN-EN-12021

Binnen de grenzen van ons land, maar ook binnen Europa is er voor perslucht een eenduidige norm ontwikkeld: NEN-EN 12021. Binnen deze norm worden eisen gesteld aan diverse kwaliteitsaspecten voor lucht dat bedoeld is om in te ademen, zoals: zuurstofgehalte, watergehalte, kooldioxide, koolmonoxide en olie. Ook voor het vullen van ademlucht en over het gebruik van ademluchtapparatuur zijn verschillende eisen opgesteld.

Wat zijn de eisen rondom ademlucht?

Naast de Nederlandse en Europese norm heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne ook een document opgesteld met betrekking tot de selectie en het gebruik van ademhalings- en beschermingsmiddelen. Naast deze richtlijnen zijn er internationale partijen die eisen stellen aan ademgassen en lucht, zoals:

  • CGA (Compressed Gas Association)
  • NFPA (National Fire Protection Association)
  • NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
  • OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
  • HSE (Health and Safety Executive)
  • CSA (Canadian Standards Association)

Wat zijn de risico’s van het niet testen van ademlucht?

Er zijn niet voor niets veel eisen gesteld aan de kwaliteit van lucht om in te ademen. Bij het niet terugkerend laten testen van de lucht loopt u namelijk het risico dat u of uw medewerkers blijvend (intern) letsel oplopen. Dit komt doordat de lucht in deze gevallen schadelijke stoffen bevat. Deze zijn ontstaan door het niet laten testen of door achterstallig onderhoud van de gebruiksapparatuur.

Testen ademlucht kwaliteit

Niet ieder laboratorium is gecertificeerd om lucht en gassen zoals ademlucht te mogen testen. Sterker nog, NEDLAB Lucht en Gassen is het enige gecertificeerde lab in Nederland met de bevoegdheid om deze testen uit te voeren. Wij kennen de wettelijke verplichting, de Europese normen en de eisen zoals NEN 12021 als geen ander en detecteren onzuiverheden. Wij testen uw lucht meerdere keren per jaar om de kwaliteit te waarborgen en u aan alle eisen te laten voldoen.

NEDLAB Lucht en Gassen is lid van onder andere de NVvA en de CGA om de kwaliteitscontrole van ademlucht zo goed mogelijk uit te voeren. Neem contact met ons op als u uw ademlucht nog niet laat testen.

Ademlucht
Ademlucht

Welke soorten ademlucht zijn er?

Onafhankelijke adembescherming werkt met drie principes: ademluchttoestellen, kringloopademtoestellen en aansluiting op het ademluchtleidingnet. Onafhankelijke adembescherming maakt gebruik van samengeperste lucht in cilinders of direct van een compressor. De gebruiker is daardoor niet afhankelijk van de kwaliteit van de omgevingslucht.

1. Ademluchttoestellen

Deze toestellen werken met ademlucht onder hoge druk in flessen. Daardoor gaat de lucht gedoseerd en naar behoefte naar het masker. Dit is de veiligste methode voor werken in zuurstofarme ruimten. Een ademluchttoestel geeft de gebruiker optimale bewegingsvrijheid, maar een beperkte tijd van werken. Hulpverleners en duikers maken voornamelijk gebruik van deze toestellen Daarnaast mag iemand alleen met deze toestellen werken hij hiervoor getraind is.

2. Kringloopademtoestellen

Deze toestellen zijn te gebruiken als vluchtmasker, een speciale vorm van adembescherming. Daarmee kan de gebruiker uit noodsituaties ontsnappen. Let op: vluchtmaskers mogen nooit worden gebruikt voor reddende acties of als maatregel in dagelijkse situaties.

3. Ademluchtleidingnet

Bij deze methode gaat schone lucht naar de gebruiker via een leidingnetsysteem. Zo’n aanpak biedt de gebruiker in principe onbeperkte werktijd. Wel beperkt de lengte van de luchtslang zijn bewegingsvrijheid.

NEDLAB

NEDLAB is lid van onder andere de NVvA en de CGA om de kwaliteitscontrole van ademlucht en ademgassen zo goed mogelijk uit te voeren. U kunt contact met ons opnemen als u behoefte heeft aan een kwaliteitscontrole van uw ademlucht.

Selecteer uw branche:

Ziekenhuizen en klinieken

Food enBeverage

FarmaIndustrie

Petrochemie

High tech en laboratoria

Metaal en constructie

Installateurs

ProcesIndustrie