Adembescherming? Controleer de kwaliteit van uw perslucht.

Adembescherming is in bepaalde functies noodzakelijk. Waarborg de kwaliteit van uw perslucht en laat deze analyseren door een gespecialiseerd laboratorium.

Meer weten over adembescherming?

Het is uiterst belangrijk om adembescherming te waarborgen. Op deze pagina geven we meer informatie over het testen van ademlucht en de eisen die gesteld zijn om de veiligheid van de omgeving te beschermen.

De gestelde normen

Binnen alle Europese deelstaten is er een norm ontwikkeld wat betreft perslucht. Deze norm, de NEN-EN-12021 eist diverse kwaliteitsaspecten voor ademlucht. Hierbij wordt het zuurstofgehalte, watergehalte, kooldioxide niveau, koolmonoxide niveau en de olie in de lucht gecontroleerd. Daarnaast heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne ook richtlijnen gesteld rondom de bescherming van ademlucht. Deze richtlijnen geven normen voor het gebruik van ademhalings- en beschermingsmiddelen. Ook zijn er verschillende internationale partijen die eisen stellen aan ademlucht. De NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), de NFPA (National Fire Protection Association) en het HSE (Health and Safety Executive) zetten zicht in om kwaliteit te waarborgen en veiligheid te garanderen.

Risico’s niet laten testen ademlucht

Wanneer de ademlucht niet aan de gestelde eisen voldoet komt de veiligheid ernstig in het gedrang. Als deze niet regelmatig getest wordt brengt dit veel risico met zich mee. Achterstallig onderhoud en het niet uitvoeren van testen kunnen zorgen voor veel schadelijke problemen. U of uw medewerkers kunnen ernstig blijvend letsel oplopen omdat de ademlucht schadelijke stoffen kan behouden.

Over NEDLAB Lucht en Gassen

Wij zijn een geaccrediteerd laboratorium en lid van onder andere de NVvA en de CGA. Wij voeren nauwkeurige kwaliteitscontroles van ademlucht en ademgassen uit. Hiermee willen we de veiligheid van u en uw werknemers waarborgen zodat u met een gerust gevoel te werk kan gaan. Wanneer u behoefte heeft aan het laten testen van uw ademlucht kunt u contact met ons opnemen voor een afspraak.

adembescherming
Adembescherming

Kies voor NEDLAB


Hét geaccrediteerde laboratorium van Europa, wij testen, analyseren en adviseren.

NEDLAB logo voor website Lucht en Gassen
Neem contact op