Medische gassen: alles over leidingen, wetgeving & installatie.

Wilt u weten hoe u op een veilige manier uw medische gassen door het ziekenhuis kunt stromen en aan welke wetgeving u moet voldoen zodat u veilig gas gebruikt? Lees hier er alles over!

Laat medisch gas onderzoeken

De kwaliteit van medische gassen is belangrijk om de gezondheid en veiligheid van uw patiënten te waarborgen. Controles, monnitoring en incidentele metingen bewaken de kwaliteit en garanderen dat deze voldoet aan de Europese eisen en de internationale norm ISO 7396. medische gassen

Wie zijn wij?

NEDLAB is een zelfstandig laboratorium dat zich focust op het testen, analyseren, onderzoeken en controleren van lucht en gassen. Wij voeren kwaliteitscontroles uit, maken testen en adviseren u over hoe u de kwaliteit kunt behouden zodat u altijd met kwalitatief goed gas en lucht werkt. Op deze manier kunt u voldoen aan de meest recente nationale en internationale kwaliteitseisen.

Omgaan met medische gassen

Er is veel aandacht voor de kwaliteit van ademlucht en medische gassen vanuit de overheid. Dit komt doordat de autoriteiten verantwoordelijkheid dragen voor de regelgeving. Er worden strikte eisen gesteld aan de kwaliteit van medische lucht, zuurstof, lachgas en andere gassen die zorginstellingen gebruiken, omdat dit voor gebruik zuiver moet zijn. De Inspectie voor de Volksgezondheid ziet toe op de naleving van de gestelde criteria en de borging van de kwaliteit van deze gassen. NEDLAB ondervindt dat de veiligheid van luchten en gassen sterk wordt onderschat. Wij helpen u graag met de omgang van medische gassen zodat u gevaarlijke situaties voorkomt.

Inzetten van onze metingen

Wij voeren onze metingen van ademlucht en gassen op locatie uit. Ook nemen onze medewerkers gasmonsters voor uitgebreider onderzoek in ons laboratorium. Metingen bij kritische locaties, zoals de OK en IC, moeten regelmatig uitgevoerd en gemonitord worden. Monitoring kan ook van toepassing zijn bij verafgelegen of weinig tot nooit gebruikte afnamepunten. Incidentele metingen zijn voornamelijk nodig bij werkzaamheden aan het leidingnet of bij het gebruik van nieuwe installaties.

Onze service

Onze medewerkers staan 7 dagen per week en 24 uur per dag voor u klaar. In geval van calamiteiten of dringende zaken kunt u contact opnemen met ons. Dankzij onze snelle service en fulltime beschikbaarheid zet u uw processen weer verder in gang zonder met minimale vertraging.

Medische gassen
Medische gassen

Selecteer uw branche:

Ziekenhuizen en klinieken

Food enBeverage

FarmaIndustrie

Petrochemie

High tech en laboratoria

Metaal en constructie

Installateurs

ProcesIndustrie