Medische zuurstof en lucht op een veilige manier gebruiken?

Voorkom de kans op afwijkingen en verklein de kans op contaminatie door uw zuurstof frequent te laten controleren. NEDLAB is een gecertificeerd laboratorium.

Medische zuurstof laten onderzoeken

Lucht en gassen is onderdeel van NEDLAB groep en is het enige geaccrediteerde laboratorium in Nederland. Wij zijn professionals in het uitvoeren van onderzoeken naar lucht en gassen. Dankzij onze expertise kunnen wij afwijkingen opmerken, verhelpen of voorkomen. Hierdoor wordt de veiligheid van u, uw personeel en uw patiënten gewaarborgd en de kwaliteit van uw zuurstof geoptimaliseerd.

Wat is medische zuurstof?

Medische zuurstof is de zuurstof die ingezet wordt om patiënten te ondersteunen bij het ademhalen. Dit is nodig wanneer er bijvoorbeeld een zuurstoftekort ontstaat in het bloed. Er moet daardoor met zorg en aandacht gekeken worden naar de zuurstof die wordt gebruikt. Vanuit de autoriteiten zijn er strikte eisen gesteld aan de kwaliteit van dit zuurstof. De inspectie van Volksgezondheid ziet erop toe dat deze nageleefd worden. NEDLAB Lucht en Gassen adviseert u bij het onderhouden van de kwaliteit van uw medische zuurstof om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Onderzoeken medische zuurstof

NEDLAB streeft ernaar om de kwaliteit van medische zuurstof te waarborgen om zo de zorg van de patiënt te ondersteunen. Wij werken volgens de voorschriften voor de farmaceutische en medische hulpmiddelen waarbij we streven naar het (her)ontwikkelen van methoden die voldoen aan behoeften van ziekenhuispersoneel en de patiënten. Wij testen deze zuurstof op luchtzuiverheid, leidingzuiverheid, gasconcentratie en de samenstelling van de deeltjes in de leidingen. Onze metingen vinden op locatie plaats waarbij we verschillende gasmonsters nemen. Deze analyseren we vervolgens in het laboratorium.

Onze service

NEDLAB is 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar. In geval van calamiteiten kunt u contact opnemen. Dankzij onze snelle service en fulltime beschikbaarheid kunnen contaminaties worden verholpen en uw processen met minimale vertraging weer verder in gang gezet worden.

Wilt u uw zuurstof door ons laten analyseren? Neem dan contact op via de website.

medische zuurstof

Kies voor NEDLAB


Hét geaccrediteerde laboratorium van Europa, wij testen, analyseren en adviseren.

NEDLAB logo voor website Lucht en Gassen
Neem contact op