Is de controle van ademlucht wettelijk verplicht in Nederland?

Het antwoord hierop is ja! De controle van ademlucht door een erkend laboratorium is is wettelijk verplicht. NEDLAB Lucht en Gassen controleert de kwaliteit van uw ademlucht volgens de Europese normen en de eisen waaronder NEN 12021. 

Ademlucht controle aanvragen

Wanneer u werkt met ademluchtmaskers en andere ademluchttoestellen, is het belangrijk dat er regelmatig een ademluchtkeuring wordt uitgevoerd. Volgens de Europese norm is het dan ook wettelijk verplicht om een ademluchtkeuring te doen. Op deze pagina geven wij meer informatie over de eisen die gesteld zijn aan ademlucht en de risico’s die zich voordoen wanneer deze eisen niet worden nageleefd. ademluchtkeuring

De algemene richtlijnen

Voor het gebruik van ademlucht gelden algemene richtlijnen. Deze gelden voor zowel Nederland als in de overige Europese deelstaten.

Eisen Europa
De Europese norm NEN-EN-12021 stelt dat de diverse kwaliteitsaspecten zoals het zuurstof- en watergehalte, het kooldioxide en koolmonoxide level en de hoeveelheid olie in de lucht moeten worden gecontroleerd.

Eisen Nederland
Naast de Europese wetgeving is er ook een document vanuit de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne opgesteld waarin het gebruik van ademhalings- en beschermingsmiddelen worden toegelicht.

Eisen internationaal
Diverse internationale partijen zoals de CGA (Compressed Gas Association), de NFPA (National Fire Protection Association), de NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) en de OSHA (Occupational Safety and Health Administration) zetten zich in om de kwaliteitseisen te waarborgen.

perslucht
Ziekenhuizen

Waarom is het belangrijk om ademlucht te laten keuren?

Bescherming van ademlucht is nodig in bijvoorbeeld de hulpverlening, industrie en tijdens het duiken. Brandweerlieden en werknemers in fabrieken maken gebruik van ademlucht tijdens hun werkzaamheden. Een ademlucht analyse laten uitvoeren is daarbij van levensbelang. Als u de ademlucht niet regelmatig laat onderzoeken, ontstaat er gevaar en risico op ernstig blijvend letsel. Nalatigheid in het bijhouden van apparatuur kan ervoor zorgen dat de ademlucht schadelijke stoffen gaat bevatten.

Wat zijn de risico’s van het niet laten controleren van ademlucht?

Er zijn niet voor niets veel eisen gesteld aan de kwaliteit van ademlucht. Bij het niet terugkerend laten testen van uw ademlucht loopt u het risico dat u of uw medewerkers blijvend (intern) letsel oplopen. De ademlucht bevat in deze gevallen schadelijke stoffen die ontstaan zijn door het niet laten testen van de ademlucht of door achterstallig onderhoud van de gebruiksapparatuur. Bovendien is het uitvoeren van een ademluchtkeuring wettelijk verplicht volgens de Europese norm.

Ademlucht controle aanvragen

Over NEDLAB Lucht en Gassen

NEDLAB Lucht en Gassen is een geaccrediteerd laboratorium dat lid is van onder andere de NVvA en de CGA. Wij voeren kwaliteitscontroles uit van ademlucht en gassen. Wij testen volgens onze quality control service. Hierbij maken we gebruik van frequente testen om de kwaliteit van de ademlucht te waarborgen en de veiligheid van u en uw werknemers te garanderen.

Wilt u een ademluchtkeuring uit laten voeren? Neem dan contact met ons op voor het plannen van een afspraak.

Ademluchtkeuring
Ademluchtkeuring

Selecteer uw branche:

Ziekenhuizen en klinieken

Food enBeverage

FarmaIndustrie

Petrochemie

High tech en laboratoria

Metaal en constructie

Installateurs

ProcesIndustrie

Kies voor NEDLAB


Hét geaccrediteerde laboratorium van Europa, wij testen, analyseren en adviseren.

NEDLAB logo voor website Lucht en Gassen
Neem contact op