Lucht testen? Waarborg de kwaliteit en voorkom afwijkingen in de lucht.

(Pers)lucht wordt in verschillende industrieën gebruikt en komt met diverse producten en mensen in aanraking. Wilt u de luchtkwaliteit binnen uw organisatie laten testen? NEDLAB helpt u verder.

Lucht laten testen

Lucht & gassen valt onder NEDLAB groep en is het enige geaccrediteerde laboratorium in Nederland. Wij voeren professionele luchtanalyses uit om uw lucht te testen. Hierdoor merken we afwijkingen op en kunnen we ze in het vervolg verhelpen of voorkomen. Wij kunnen bijvoorbeeld de lucht in uw bedrijfspand testen en analyseren, maar er zijn nog tal van andere onderzoeken die allemaal verschillend van aard kunnen zijn. Laat uw lucht testen door lucht & gassen.

Ademlucht testen

Het controleren van ademlucht is van belang om de veiligheid van mensen te waarborgen tijdens verschillende soorten werkzaamheden. Ademlucht kan bijvoorbeeld ingezet worden om mensen tegen een vervuilde lucht te beschermen of om duikers van voldoende zuurstof te voorzien.

Ademlucht kent strikte voorschriften die zijn opgesteld vanuit de internationale norm NEN-EN 12021. NEDLAB is lid van de NVvA en de CGA waardoor wij een professionele kwaliteitscontrole kunnen uitvoeren voor ademlucht.

Medicinale lucht testen

Om de kwaliteit van medicinale luchten te controleren werken wij samen met de technische diensten van zowel ziekenhuizen als klinieken. De veiligheid en gezondheid van patiënten en werknemers worden beschermd door deze samenwerking. Eventuele afwijkingen worden opgemerkt en wij adviseren u over de mogelijkheden om dit te herstellen. NEDLAB test medicinale lucht volgens de eisen van de Europese Farmacopee en de internationale norm ISO 7396. Zo kunnen wij bijvoorbeeld testen of er een te hoge concentratie CO2 aanwezig is in de lucht.

Perslucht testen

Perslucht gebruik je onder andere als medicinale- en ademlucht. In de food- en beverage industrie, non-foodindustrie, metaalindustrie en de procesindustrie gebruiken ze ook perslucht. De kwaliteitseisen voor perslucht staan omgeschreven in de norm NEN-ISO 8573. Hierbij zijn ook andere normen benoemd zoals de lucht voor de aandrijving van gereedschappen, de lucht met betrekking tot voedselveiligheid en de perslucht in ademlucht. Wij testen perslucht volgens onze quality control service waarmee we frequente testen uitvoeren om de kwaliteit van de perslucht te waarborgen.

Wilt u uw lucht laten testen door NEDLAB? Vraag meer informatie aan of neem contact op met ons op voor het plannen van een afspraak.

Lucht testen
Lucht testen

Kies voor NEDLAB


Hét geaccrediteerde laboratorium van Europa, wij testen, analyseren en adviseren.

NEDLAB logo voor website Lucht en Gassen
Neem contact op