Luchtonderzoek? Verzeker uzelf van de beste luchtkwaliteit.

NEDLAB lucht & gassen is gespecialiseerd in het onderzoeken en analyseren van lucht en gassen. Wij helpen u met ons luchtonderzoek bij het meten van eventuele luchtverontreinigingen.

Lucht laten onderzoeken

Lucht & gassen is onderdeel van NEDLAB groep. Wij zijn het enige geaccrediteerde laboratorium in Nederland en specialist in het uitvoeren van luchtonderzoeken. Dankzij onze kennis en ervaring kunnen wij de kwaliteit van uw lucht waarborgen of optimaliseren. Op deze pagina willen we u meer informatie geven over de soorten lucht die wij onderzoeken.

Ademluchtonderzoek

Binnen de verschillende disciplines van ademlucht wordt er gebruik gemaakt van onafhankelijke ademhalingsbescherming. Deze bescherming wordt ingezet om de veiligheid van ademlucht te waarborgen. Hiermee kunnen ongelukken worden voorkomen, kan veiligheid tijdens het werk worden gegarandeerd en kan er gewerkt worden in vervuilde luchten. Wij werken volgens de voorschriften vanuit de internationale norm NEN-EN 12021 voor ademlucht.

Medicinale luchtonderzoek

NEDLAB groep werkt samen met de technische diensten van klinieken en ziekenhuizen om de kwaliteit van medicinale lucht te waarborgen. Dankzij deze samenwerking kunnen we sneller en efficiënter te werk gaan en worden patiënten en werknemers beschermd voor eventuele afwijkingen die zich voor kunnen doen in de lucht. Tijdens de onderzoeken die wij uitvoeren monitoren we de kwaliteit van de lucht en worden de kleinste afwijkingen gedetecteerd. Om de testen voor medicinale luchten in de gezondheidszorg uit te voeren volgen wij de eisen die zijn opgesteld in de monografieën van de Europese Farmacopee en de internationale norm ISO 7396.

Persluchtonderzoek

Perslucht wordt ingezet als ademlucht en medicinale lucht. Daarnaast wordt perslucht toegepast in verschillende sectoren zoals de food- en beverage industrie, non-foodindustrie, metaalindustrie en de procesindustrie. De kwaliteitseisen waaraan deze perslucht moet voldoen staat omschreven in de norm NEN-ISO 8573. Hierin wordt onder meer de zuiverheidsklasse benoemt die wij onderzoeken tijdens onze controles. Met behulp van onze quality control service kunnen we de perslucht regelmatig onderzoeken. Hierdoor blijft de kwaliteit gewaarborgd en de veiligheid gegarandeerd.

Wilt u een luchtonderzoek uit laten voeren door NEDLAB groep? Vraag meer informatie aan of neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

luchtonderzoek
Luchtonderzoek

Kies voor NEDLAB


Hét geaccrediteerde laboratorium van Europa, wij testen, analyseren en adviseren.

NEDLAB logo voor website Lucht en Gassen
Neem contact op